Selecteer een pagina

22 September is het Alexander Monro Ziekenhuis succesvol overgestapt op HiX, het Elektronisch Patiënten Dossier van ChipSoft. Met de overgang naar het nieuwe EPD-pakket heeft het gespecialiseerde ziekenhuis een stevige basis gelegd voor verdere doorontwikkeling op ICT gebied.

Betere zorg voor patiënten

‘HiX is voor ons de springplank naar betere zorg. Dankzij de samenwerking met ICTZ hebben we deze belangrijke stap kunnen zetten. In de komende periode gaan we HiX en onze andere systemen verder optimaliseren, zodat werkprocessen beter op elkaar aansluiten en efficiënter verlopen, en onze systemen toegankelijk worden voor onze patiënten en verwijzers. Zodoende willen we nog meer ruimte maken voor wat ons onderscheidt: de persoonlijke aandacht voor onze patiënten’, verduidelijkt Paul Venhoeven, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis.

ICTZ

Het gespecialiseerde ziekenhuis besteedde het complete migratietraject uit aan ICTZ. Inmiddels heeft ICTZ een flinke staat van dienst met migraties bij verschillende zorginstellingen. Dankzij deze ervaring weten de consultants van ICTZ precies welk resultaat er verwacht wordt, hoeveel inspanning hiervoor nodig is, waar de knelpunten liggen en waar ondersteuning van leveranciers gewenst is.

Bovendien maakt het Alexander Monro Ziekenhuis al een aantal jaren gebruik van de hostingservices van ICTZ. Bijkomend voordeel is dat er voor het ziekenhuis geen investeringen in hardware nodig zijn om de migratie te faciliteren.

HiX

HiX is de meest innovatieve en gebruiksvriendelijke totaaloplossing op de Europese markt. HiX is bovendien op vaste én mobiele devices beschikbaar, zodat zorgverleners op iedere plek waar zij zorg bieden ook hun registraties kunnen doorvoeren.