Selecteer een pagina

Cliëntenraad

Cliëntenraad Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert:
“U bent onze ogen en oren, wij zijn uw stem”

Binnen Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert kunnen (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers meedenken en meepraten over het ziekenhuisbeleid. Hiervoor is een Cliëntenraad (CR) opgericht. Als Cliëntenraad vertegenwoordigen wij u als patiënt en denken wij met het bestuur van het ziekenhuis mee over allerlei zaken die gevolgen hebben voor u als patiënt. Via deze website houden wij u op de hoogte van de activiteiten van de Cliëntenraad en vragen wij u regelmatig om uw mening zodat wij deze mee kunnen nemen naar onze gesprekken met de directie en de raad van toezicht van Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, maar wél met de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op locatie SJG Weert zijn aangewezen.

Bevoegdheden

Volgens de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de CR adviesbevoegdheid die gevraagd en ongevraagd kan worden gegeven. Over een aantal onderwerpen moet de directie van het ziekenhuis altijd de mening van de CR vragen.

Het gaat over onderwerpen die van invloed zijn op een goede zorgverlening. Hierbij kunt u onder meer denken aan ingrijpende wijzigingen zoals fusieplannen en verbouwingen, maar ook aan algemeen beleid zoals bijvoorbeeld patiëntenzorg, veiligheid en geestelijke verzorging.

Ook het bewaken van de kwaliteit van zorg en de benoeming van de leden van de directie en de Raad van Toezicht horen tot de onderwerpen waarover de CR adviesbevoegdheid heeft. Tot slot beoordeelt de CR ook elk jaar de begroting en de jaarrekening.

Jaarplan en jaarverslag

Momenteel bestaat de CR uit:

  • Jacques Bounten (voorzitter)
  • Maurice van Eijsden (lid)
  • Henk Elzenaar (lid)
  • Peter Gloudi (lid)

 

 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te...

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat.. Corona en...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.