Selecteer een pagina

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat..

Corona en borstkankerzorg(en); aandacht voor bevolkingsonderzoek en vrouwen met een borstklacht

Het belang van het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bilthoven – De afgelopen weken is door het Alexander Monro Ziekenhuis aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Coronacrisis op de borstkankerzorg op de lange termijn. Er kwamen wat geluiden van mensen die vraagtekens stelden bij het precieze getal. Wat bij ons voorop staat is dat er aandacht is voor alle problemen die aanwezig of te verwachten zijn bij de screening en borstkankerzorg.

De Coronacrisis bezorgt de wereld veel problemen en zorgen. Ook de niet-Coronazorg heeft er wereldwijd onder te lijden zoals we overal kunnen lezen.

Door de Coronacrisis ging op bepaalde momenten bijna de helft van de reguliere zorg niet door. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en daardoor mogelijk tot gezondheidsrisico’s voor patiënten. Zo ook in de borstkankerzorg. Daar komt nog bij dat de borstkankerscreening al langer kampt met achterstanden in de uitnodigingen. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft bij benadering gekeken wat de impact van al deze problemen zou zijn op de lange termijn, zoals aangegeven in haar persbericht, en vraagt aandacht voor de volgende zaken:

 • Vrouwen oproepen om bij twijfel of klacht naar huisarts te gaan.
 • Screening zo spoedig mogelijk volledig herstarten om grotere achterstanden te voorkomen en alles op alles zetten om bestaande achterstanden in te lopen en daarmee de kans op onnodige sterfgevallen te verminderen.

De problemen samengevat:

 • Het bevolkingsonderzoek borstkanker is sinds 16 maart stopgezet voor tenminste 3 maanden.
 • Vóór de coronacrisis hadden 7 van de 12 provincies te maken met wachttijden van gemiddeld 4 maanden in het midden van het land en 2 maanden in het zuiden van het land (zie ook de brief van staatssecretaris Blokhuis eind vorig jaar aan de Tweede Kamer waarin hij zijn zorgen hierover uit).
 • Vanaf half juni wordt gestart met een pilot van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
 • Op zijn vroegst start de screening mondjesmaat/gedeeltelijk vanaf half juli.
 • Ongeveer 10.000 nieuwe borstkanker gevallen per jaar worden geïdentificeerd doordat vrouwen met een klacht naar de huisarts gaan. Minder vrouwen met een klacht aan de borst gingen naar de huisarts tijdens de Coronacrisis. Dit kan er ook toe leiden dat deze zogenaamde intervalcarcinomen later worden ontdekt.
 • Vrouwen met een klacht werden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis.
 • De capaciteit van ziekenhuizen was ten tijde van de Coronacrisis beperkt.
 • Rekening dient te worden gehouden met een 2de Corona golf. Dat kan mogelijk weer leiden tot afschaling van reguliere screenings- en zorgactiviteiten.

Oplossingen die wij zien om erger te voorkomen:

 • Ten eerste roepen wij iedereen op om zelf goed de borsten te blijven checken (waarbij kijken belangrijker is dan voelen) en bij een verandering of twijfel naar de huisarts te gaan voor een verwijzing.
 • Ten tweede het verzoek aan het RIVM om zo spoedig mogelijk de borstkankerscreening te hervatten en uitbreiden waar mogelijk. Graag vernemen we daarbij een goede inschatting van de capaciteit die wordt geboden en de plannen van aanpak voor het inhalen van de achterstanden, ook die er al vóór de coronacrisis waren.
 • Ten derde zullen we met de ziekenhuizen extra capaciteit moeten creëren om het stuwmeer, of de te verwachten piek, het hoofd te kunnen bieden. Zo nodig zullen we een beroep doen op elkaar om voor de patiënt de beste en meest tijdige zorg te kunnen bieden.
 • Ten vierde moet bovenstaande worden gefaciliteerd door zorgverzekeraars.

Deel van de beschikbare bronnen:

Brief staatssecretaris Blokhuis

Trouw:
Beginnende borstkanker mogelijk te laat ontdekt door tekort aan borstkanker-onderzoekers.
Het artikel vind je hier

Rapport RIVM:
Arbeidsproblematiek in het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Het rapport vind je hier

RIVM:
Onderzoek en modelleringsstudies wijzen uit dat het bevolkingsonderzoek borstkanker sterfte voorkomt.
Het artikel vind je hier

Rapport NZa:
Analyse van de gevolgen van de Coronacrisis voor de regulieren gezondheidszorg.
Het rapport vind je hier

ZorgDomein:
ZorgDomein heeft actuele cijfers over zorgbehandelingen die zich opstapelen door Coronacrisis.
Het artikel vind je hier

Medisch Contact:
65 duizend minder verwijzingen in oncologische zorg.
Het artikel vind je hier

Medisch Contact:
Keerpunt kankerdiagnoses nog niet bereikt.
Het artikel vind je hier

Skipr:
Aantal uitgestelde verwijzingen huisarts stijgt naar 1,2 miljoen
Het artikel vind je hier

Nu.nl:
Dermatologen: zorgen over minder checks op huidkanker tijdens Coronacrisis
Het artikel vind je hier

Borstkanker Vereniging Nederland:
BVN vraagt staatssecretaris Blokhuis om opheldering bevolkingsonderzoek
Het artikel vind je hier
Brief BVN aan staatssecretaris Blokhuis