Selecteer een pagina

Het Alexander Monro Ziekenhuis vindt het belangrijk dat de kennis over diagnostiek en behandeling van borstkanker verder toeneemt. Het kan dus zijn dat wij u vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek, een trial. Wij kijken bij de trials nadrukkelijk ook naar de bijdrage die een nieuwe behandeling of techniek kan leveren aan de kwaliteit van leven van toekomstige patiënten. Momenteel wordt er bijvoorbeeld gekeken of ademanalyse kan bijdragen om onderscheid te maken tussen goedaardige afwijkingen en kwaadaardige afwijkingen bij vrouwen die vanuit het bevolkingsonderzoek of met een knobbeltje naar ons verwezen worden. Ook kunt u gevraagd worden deel te nemen aan een onderzoek als u tamoxifen bent gaan gebruiken en hier concentratieproblemen van ervaart.