Selecteer een pagina

Een afspraak in ons ziekenhuis

 

Een afspraak in ons ziekenhuis

U kunt met een verwijzing van uw huisarts een afspraak maken in ons ziekenhuis in het geval:

  • u een verandering in uw borst heeft opgemerkt en uw huisarts onderzoek nodig vindt
  • uit het bevolkingsonderzoek is gebleken dat u nader onderzoek nodig heeft
  • u (pijnlijke) borstklachten heeft
  • uw huisarts een nader onderzoek/diagnose noodzakelijk acht
  • u verhoogd risico op borstkanker heeft
  • u / uw huisarts en second opinion wenselijk acht

Geldt voor een second opinion dat iedereen ook snel bij ons terecht kan?

Voor een second opinion hebben wij het dossier nodig uit het ziekenhuis waar u onder behandeling bent (geweest). Wij kunnen op twee manieren aan uw dossier komen:

  1. U vraagt de informatie zelf op bij het betreffende ziekenhuis en zorgt dat het dossier bij ons komt.
  2. Wij vragen de informatie namens u op bij het betreffende ziekenhuis. In dit geval hebben wij wel uw toestemming nodig. U ontvangt daarom van ons een toestemmingsformulier dat u kunt ondertekenen en naar ons terug kunt sturen.

Zodra wij uw dossier hebben, zullen onze specialisten de informatie bekijken en bepalen welke afspraken gemaakt kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld soms aanvullende diagnostiek nodig, soms alleen een gesprek met een specialist. Hoe snel het traject gaat, is dus grotendeels afhankelijk van hoe snel wij uw dossier in huis hebben en welke aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Goed te weten

Patiënten die niet in ons ziekenhuis behandeld en/of geopereerd kunnen worden, kunnen wij verwijzen naar het Maastricht UMC. Het Maastricht UMC is onze academische samenwerkingspartner voor specifieke onderzoeken en diensten en voor hoogcomplexe zorgvragen. Uiteraard kunnen patiënten ook kiezen voor behandeling in een ander ziekenhuis.

Rechten van de patiënt

Voor meer informatie over de rechten van de patiënt klikt u hier.

Heeft u hierover een vraag? Neemt u dan contact met ons op via info@alexandermonro.nl of via 030 225 09 10.

Wachttijden

Wij streven er uiteraard naar om onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. 

Wanneer u de wachttijd toch te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te...

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat.. Corona en...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.