Selecteer een pagina

Borstkanker, wat nu?

Borstkanker, wat nu?

Er is bij u borstkanker geconstateerd. Wat gebeurt er nu eigenlijk verder? Het nieuws dat u borstkanker heeft, brengt naast schrik en onzekerheid ook allerlei vragen met zich mee. Wij proberen u zoveel mogelijk gerust te stellen door duidelijk antwoord te geven op al uw vragen

Persoonlijk behandelplan

Wanneer u het nieuws heeft gehoord dat er bij u borstkanker is geconstateerd, zullen uw behandelend arts en de verpleegkundig specialist samen met u een behandelplan op maat opstellen. Hierin worden alle aspecten en stappen van de behandeling duidelijk benoemd en uitgelegd. Samen bespreken wij uw thuis- en werksituatie en houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Ook nemen wij goed de consequenties door van de keuzes die wij met elkaar maken.

Voorbereiding op uw afspraak

Om ervoor te zorgen dat u niets vergeet te vragen tijdens uw gesprekken met uw behandelend arts en verpleegkundige kan een checklist een handig hulpmiddel zijn. Via B-Bewust kunt u uw eigen checklist aanmaken en bijhouden. U kunt ook altijd telefonisch en/of via een e-mail contact opnemen met uw behandelend arts en verpleegkundig specialist om onnodige angst en zorgen te voorkomen.

Lees voor meer informatie onze folder: Voorbereiding op uw afspraak

Operatie

Wanneer er borstkanker is geconstateerd zal in de meeste gevallen een operatie worden gepland om het kwaadaardige gezwel uit de borst te verwijderen. Veel factoren bepalen of er eerst een operatie uitgevoerd wordt en daarna een eventueel aanvullende behandeling of dat er gestart wordt met bijvoorbeeld chemotherapie, gevolgd door een operatie. Er zal altijd, in goed overleg met u, een plan gemaakt worden dat aansluit bij de karakteristieken van de tumor en uw ideeën/ ”wensen” over behandeling.

Aanvullend onderzoek

Voordat er wordt begonnen met de behandeling is er mogelijk nog extra aanvullend onderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de aard en de uitgebreidheid van de tumor. Afhankelijk van de bevindingen kan er bijvoorbeeld een MRI-scan of botscan nodig zijn. Dit gebeurt met de nieuwste apparatuur waardoor betere beeldvorming, juist ook in dicht borstweefsel, mogelijk is. Alle apparatuur die het Alexander Monro regio Zuidoost in SJG Weert in huis heeft is snel toegankelijk en de uitslagen zijn -zoveel mogelijk- direct beschikbaar waardoor u niet onnodig lang hoeft te wachten op uitslagen.

In uw persoonlijke behandelplan nemen wij heel goed de consequenties door van de keuzes die we samen maken.

Wetenschappelijk onderzoek

Wereldwijd wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Dat noemen we ‘klinisch-wetenschappelijk onderzoek’ of ‘experimenteel onderzoek’. Ook het Engelse woord ‘trial’ wordt veel gebruikt. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten desgewenst kunnen deelnemen aan deze onderzoeken, in Nederland of in het buitenland. Het gaat om deelname aan klinische studies en nieuwe therapieën.

Second opinion

Omdat wij gespecialiseerd zijn in borstkanker biedt het Alexander Monro regio Zuidoost in SJG Weert u de mogelijkheid tot een second opinion. Lees hier alle informatie over een second opinion

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te...

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat.. Corona en...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.