Selecteer een pagina

Introductie integrale zorg

Voorzorg is nazorg

Borstkanker kan enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Daarom bespreken wij vanaf het begin ook de psychische en sociale aspecten die voor u van belang zijn. Tijdens onze consulten besteden wij ook aandacht aan eventuele belangrijke zorgbehoeften tijdens en na uw behandeling. Onder andere beweging en fitheid, gezonde voeding, overgang gerelateerde klachten, seksuologie, werkaspecten en thuiszorg worden bij de behandeling betrokken. Dat geldt indien nodig ook voor palliatieve zorg en hospices.
Samen met het Helen Dowling Instituut hebben we een snelle intake ontwikkeld, om de behoefte aan zorg die buiten het ‘puur medische’ handelen valt snel in kaart te brengen en in gang te kunnen zetten.

Integraal Zorgteam Alexander Monro Ziekenhuis

Binnen het Alexander Monro Ziekenhuis hebben we een integraal zorgteam. Dit team helpt onze visie over integrale zorg met bijbehorend zorgaanbod voor de patiënten verder te ontwikkelen en verbeteren. Ook wordt er periodiek een nieuwsflits Integrale Zorg van het Alexander Monro Ziekenhuis uitgegeven met aardige wetenswaardigheden, nieuws en tips.

Patiëntervaringen
We meten op structurele wijze de ervaringen van de patiënten met onderdelen van deze aanvullende nazorg.

Voor mij als partner was het ook zwaar. Natuurlijk staat mijn vrouw centraal, maar het was prettig dat ook aan mij werd gevraagd hoe het met me gaat.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Zo goed en zo kwaad als het gaat, wil ik blijven werken. Fijn dat ik direct met Re-turn in contact werd gebracht. Ik weet zeker dat het met hun hulp gaat lukken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Ik werd niet louter gezien als een patiënt met een ziek lijf. Wij spraken ook over hoe ik in het leven sta en hoe ik met deze ziekte omga. Er werd nooit om de hete brij heen gedraaid, ook niet in moeilijke gesprekken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

AYA-zorg voor jongvolwassenen

AYA (adolescents & young adults)-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. Bij Alexander Monro Zuidoost bieden we deze groep patiënten extra ondersteuning, passend bij leeftijdsspecifieke vraagstukken.

De meerderheid van alle oncologische patiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. AYA’s zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient daarop afgestemd te worden. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze specifieke zorgbehoeften.

Meer informatie: sjgweert.nl/aya.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te...

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat.. Corona en...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.