Selecteer een pagina

Mammografie vrouwvriendelijk

 

Mammografie vrouwvriendelijk

Naast dat we in het Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert gebruik maken van de beste 3D-mammografie apparatuur, hechten wij ook groot belang aan de ervaring van de patiënt. De ervaren en gespecialiseerde laboranten besteden veel aandacht aan u om de mammografie zo vrouwvriendelijk en prettig mogelijk te laten verlopen. Hierdoor wordt de mammografie in het Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert vaak als minder ongemakkelijk en minder pijnlijk ervaren.

Om te beginnen is de ruimte waar u zich van uw bovenkleding ontdoet voor de mammografie geen kil hokje maar een lichte ruimte met aandacht voor privacy, een comfortabele stoel, water en iets te lezen. Voor iedere patiënt ligt er een zachte omslagdoek klaar, zodat u zich niet extra bloot hoeft te voelen tijdens dit toch al spannende moment.

Geen vrouw laat voor haar plezier een mammografie maken, dat beseffen we. Maar goede en persoonlijke begeleiding blijkt het een stuk draaglijker en zeker meer vrouwvriendelijk te maken. Daarom leggen we bij alles rustig uit wat we gaan doen en geven we u zelf zo veel mogelijk de regie. Gebleken is dat als u zelf mede de regie heeft over de positie van uw borst en de druk die er op wordt uitgeoefend tijdens de mammografie het als minder pijnlijk ervaren wordt. Het onderzoek kan daarnaast in veel gevallen zittend gedaan worden.

In het Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert krijgt u een vrouwvriendelijke mammografie met aandacht voor u en het moment.

Beste apparatuur

Hieronder ziet u een tomosynthese mammograaf: een scan die 3D-mammografiebeelden maakt, waardoor borstkanker beter en sneller kan worden ontdekt en ook helpt om de ervaring meer vrouwvriendelijk te laten zijn. Alle specialisten van het Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert, waaronder de radiologen en de radiodiagnostisch laboranten behandelen volgens de nieuwste behandelmethodes. Ook beschikken wij over de meest moderne apparatuur, die ons in staat stelt een beter beeld te krijgen van de aard en de uitgebreidheid van de (mogelijke) tumor – zelfs in dicht borstweefsel.

Daarnaast beschikken we over een MRI-scanner voor mammadiagnostiek, waarmee wij de aard en positie van de tumor nauwkeurig kunnen vaststellen.

Thermografie – standpunt Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert

Geregeld krijgen wij ook vragen over thermografie als mogelijk alternatief voor mammografie. In het Alexander Monro regio Zuidoost locatie SJG Weert wordt geen gebruik gemaakt van thermografie. Wij volgen hiermee het advies van de gezondheidsraad.

Bij thermografie worden temperatuurverschillen in het huidoppervlak gemeten met een infrarood camera. Door de oppervlakkige werking van thermografie is deze methode weinig gevoelig om (voorstadia van) de tumoren op te sporen en zeker niet in staat om (voorstadia van) borstkanker op te sporen in de diepere lagen van het borstweefsel. Volgens het meest recente wetenschappelijk onderzoek blijft mammografie het onderzoek van voorkeur en kan thermografie niet als vervanging dienen bij de opsporing van borstkanker. Dit geldt zowel voor de screeningssetting (bevolkingsonderzoek) als in de klinische setting (ziekenhuis).

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op onderstaande websites:

RIVM: thermografie

Standpunt KWF over thermografie

 

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te...

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat.. Corona en...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.