Selecteer een pagina

Nazorg - Integrale zorg

Nazorg – Integrale zorg

Borstkanker kan een enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Daarom bespreken wij vanaf het begin ook de psychische en sociale aspecten die voor u van belang zijn. Tijdens hiervoor geplande consulten besteden wij uitgebreid aandacht aan de zorg tijdens en na uw behandeling. Fysiotherapie, diëtiek, seksuologie, werkaspecten en thuiszorg worden bij de behandeling betrokken. Dat geldt indien nodig ook voor palliatieve zorg en hospices. Samen met het Helen Dowling Instituut hebben we een snelle intake ontwikkeld, om de behoefte aan zorg die buiten het ‘puur medische’ handelen valt snel in kaart te brengen en in gang te kunnen zetten.

Nazorg

Voorzorg is nazorg

Onze nazorg is gericht op het vroegtijdig signaleren, begeleiden en behandelen van klachten na een behandeling in verband met een borstaandoening. 

Waarom?

De behandeling van borstkanker wordt steeds succesvoller en de meeste patiënten hebben een goede overlevingskans. Echter, zowel de behandeling als de ziekte zijn ingrijpend en hebben grote impact op het leven van de patiënt. Zowel op hun fysiek als psychosociaal functioneren als op de re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Het doel van onze nazorg

  • Verhogen van de kwaliteit van leven
  • Verhogen van de therapietrouw bij de behandeling met antihormonale therapie
  • Preventie van hart- en vaatziekten en osteoporose (als nadelige gevolgen van overgang)
  • Preventie van overgewicht als risicofactor t.a.v. het ontwikkelen van (recidief) borstkanker
  • Adviezen over voeding en lichaamsbeweging
  • Begeleiding van klachten op seksueel gebied
  • Vroegtijdige signalering en behandeling van pijn

Voor wie?

De nazorg is voor patiënten die een behandeltraject in verband met borstkanker ondergaan of hebben ondergaan. 

Door wie?

Het team van de nazorg bestaat o.a. uit de mammacareverpleegkundige zo nodig aangevuld met verschillende disciplines, zoals: internist-oncoloog, gynaecoloog/seksuoloog, psycholoog en pijnarts.

 

Voor mij als partner was het ook zwaar. Natuurlijk staat mijn vrouw centraal, maar het was prettig dat ook aan mij werd gevraagd hoe het met me gaat.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Zo goed en zo kwaad als het gaat, wil ik blijven werken. Fijn dat ik direct met Re-turn in contact werd gebracht. Ik weet zeker dat het met hun hulp gaat lukken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Ik werd niet louter gezien als een patiënt met een ziek lijf. Wij spraken ook over hoe ik in het leven sta en hoe ik met deze ziekte omga. Er werd nooit om de hete brij heen gedraaid, ook niet in moeilijke gesprekken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te...

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat.. Corona en...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.