Selecteer een pagina

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid om de kans op verspreiding zo laag mogelijk te maken.

De belangrijkste maatregelen:

Aanpassingen polikliniek bezoeken:
We beperken de poliklinische bezoeken, daar waar mogelijk, tot de strikt noodzakelijke bezoeken.

Poliklinische (controle) afspraken, waar mogelijk, worden vervangen door telefonische consulten.

Patiënten voor wie dit geldt, worden tevoren door ons gebeld. Dat betekent dat als u niet gebeld bent, de afspraak gewoon doorgaat.

Maatregelen voor de toegang tot het ziekenhuis
Wij verzoeken u onderstaande punten aandachtig door te nemen voordat u het ziekenhuis betreedt:  

Wij vragen u het ziekenhuis NIET TE BETREDEN bij:

 1. Luchtwegklachten of koorts
 2. Indien u in een risicogebied (code oranje/rood) bent geweest
 3. Indien u in contact bent geweest met een (mogelijke) besmette COVID-19 patiënt

Zou u ons in geval van klachten eerst willen bellen op:  030-7210104

 • Uw handen desinfecteren vóór het betreden van het ziekenhuis met de opgestelde desinfectie pompen
 • Maximaal 1 bezoeker mee naar uw afspraak op de polikliniek en afdeling Kort Verblijf. Deze bezoeker gaat mee naar uw kamer of wacht buiten (niet in de ontvangstruimte).
 • Geen bezoekers meenemen naar Dagbehandeling afdeling Chemotherapie.                              
 • Bij het betreden van het ziekenhuis wordt uw temperatuur gemeten met een voorhoofdthermometer.
 • Houd zoveel als mogelijk afstand (minimaal 1,5 meter) van medewerkers en overige bezoekers.

Meer informatie over Coronavirus voorbereidingen leest u hier

WIJ DANKEN U VOOR UW BEGRIP

03-04-2020

Bericht over systeemtherapie bij borstkanker in het Alexander Monro Ziekenhuis ten tijden van de Coronavirus Pandemie namens, het team van internist-oncologen in het Alexander Monro Ziekenhuis:

De wereldwijde pandemie met het Corona virus en de maatregelen die in dit kader genomen worden treffen ons allemaal. Ons team van internist oncologen is verantwoordelijk voor de behandeling van uw borstkanker met medicijnen. Deze kan bestaan uit chemotherapie, HER-2 gerichte therapie, endocriene / anti-hormoontherapie, eventueel aangevuld met andere eiwit remmers en botgerichte therapie (bisfosfonaat).

Sommige van deze behandelingen kunnen uw afweer verlagen, wat een verhoogd risico op infectie kan geven. Ook kunnen sommige behandelingen veilig even worden onderbroken, zodat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen maar thuis kunt blijven. De beroepsvereniging van internist oncologen in Nederland (NVMO) heeft hiervoor richtlijnen geschreven. Daarnaast is er veel overleg tussen internist oncologen in Nederland om samen te komen tot het beste advies voor elke patiënt.

Per patiënt kijken we of de behandeling moet worden aangepast of onderbroken kan worden. De internist oncoloog neemt daar zelf telefonisch contact met u over op. Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk fysieke controles op het spreekuur; waar het kan zullen we telefonisch consulten verrichten. Ook worden nu niet urgente controles soms uitgesteld. Ook dit zal uw eigen oncoloog dan telefonisch met u bespreken. We doen er alles aan om uw borstkanker optimaal te behandelen en ook om u zo veilig mogelijk te handelen in het kader van de Coronavirus pandemie.

Omdat de logistieke omstandigheden in ons ziekenhuis nu regelmatig moeten veranderen en onze capaciteit voor de komende weken moeilijk te voorspellen is, hebben we besloten om in de huidige situatie in principe geen lopende behandeling met systeemtherapie in de vorm van chemo- of HER-2 gerichte therapie over te nemen van andere ziekenhuizen.

02-04-2020

Geachte bezoeker van het Alexander Monro Ziekenhuis,

Wij vragen u de hieronder beschreven maatregelen van 16-03-2020 goed door te nemen, voordat u het Alexander Monro Ziekenhuis betreedt. In aanvulling hierop:

– Vanaf heden wordt bij alle patiënten en bezoekers van het Alexander Monro Ziekenhuis de temperatuur gemeten met een voorhoofdthermometer.

– Ook vragen wij u nadrukkelijk in verband met de veiligheid van onze patiënten en medewerkers om geen bezoekers mee te nemen naar Dagbehandeling en afdeling Chemotherapie en maximaal 1 bezoeker mee te nemen naar uw afspraak op de polikliniek en afdeling Kort Verblijf. Deze bezoeker gaat mee naar uw kamer of wacht buiten (niet in de ontvangstruimte).

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet, het Alexander Monro Ziekenhuis

16-03-2020

Geachte bezoeker van het Alexander Monro Ziekenhuis,

Graag uw aandacht voor de volgende maatregelen omtrent het coronavirus voordat u het ziekenhuis betreedt:

– Het ziekenhuis NIET BETREDEN bij:
*Luchtwegklachten
*OF koorts
Wilt u ons eerst bellen bij klachten op: 030-7210104.

– Uw handen desinfecteren voor het betreden van het ziekenhuis met de opgestelde desinfectie pompen.

– Maximaal 1 bezoeker mee nemen naar uw afspraak op de polikliniek en afdeling Kort
Verblijf.

– Geen bezoekers mee nemen naar Dagbehandeling en afdeling Chemotherapie.

– Houd zoveel als mogelijk afstand (minimaal 1,5 meter) van medewerkers en overige bezoekers.

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet, het Alexander Monro Ziekenhuis


11-03-2020

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) neemt uit voorzorg een aantal maatregelen om het risico op besmetting en verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) zo klein mogelijk te houden. Hierin vragen wij ook uw alertheid.

Wij vragen u dringend om onderstaande goed door te lezen voordat u het ziekenhuis betreedt.

In de volgende gevallen vragen wij u in verband met de veiligheid van onze patiënten om het AMZ niet te betreden en telefonisch contact met ons op te nemen:

 1. U bent korter dan 14 dagen geleden teruggekomen uit een risicogebied zoals gedefinieerd door het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 (in het blauwe kader).
 2. U bent in contact geweest met personen die besmet zijn met het coronavirus (COVID-19).
 3. U heeft koorts (tenminste 38°C of u heeft een koortsig gevoel) én hebt luchtwegklachten (hoesten of benauwdheid).

N.B.: Bij patiënten die chemotherapie behandeling ondergaan kunnen, vaker dan gemiddeld, koorts en hoestklachten ontstaan. Dit betekent niet direct dat deze klachten gerelateerd zijn aan een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus. We vragen u wel om bij koorts en hoestklachten contact met ons op te nemen zodat we goed met u kunnen afstemmen hoe u de beste zorg kunt krijgen. We zullen u een aantal extra vragen stellen.

Voorbereidingen in het Alexander Monro Ziekenhuis:

 • Wij besteden extra tijd aan handhygiëne en hebben hiervoor extra middelen in huis.
 • Wij vragen u maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag te ontvangen en maximaal 1 begeleider mee te nemen naar uw afspraak in het Alexander Monro Ziekenhuis
 • Wij vragen u extra tijd te besteden aan uw handhygiëne en indien u hoest of niest, dit in de binnenkant van uw elleboog te doen.
 • Wij geven momenteel geen handen. We proberen handcontact met ieder die het AMZ betreedt te voorkomen.
 • Indien er toch handcontact plaatsvindt, wordt hierna (evenals ervoor) extra op de handhygiëne gelet.
 • Wij stellen extra vragen over uw gezondheid.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen:

 • Let extra goed op hand- en toilethygiëne: Was de handen regelmatig en geef geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Probeer zo min mogelijk aan het gezicht te zitten (ogen, mond, neus).
 • Pas altijd handhygiëne toe vóór het eten (ook voor tussendoortjes).

Heeft u algemene vragen over het nieuwe coronavirus? Leest u dan de laatste informatie en de meest gestelde vragen op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus) of neem telefonisch contact op met het RIVM via de speciale informatielijn: 0800-1351.

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over uw medische situatie? Neem dan telefonisch contact op met het Alexander Monro Ziekenhuis op tel.nr. 030-7210104.